TÁJÉKOZTATÓ

a 2011. április 18. napján tartott

Képviselő-testületi ülésről


Rakamaz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletet. 2010. évben az önkormányzat bevételei 63,37 %-ra, kiadásai pedig 56,13 %-ra teljesültek. A működési bevételek teljesítése 95,95 %, míg a működési kiadások 94,98 %-ban teljesültek az előirányzathoz képest. A folyamatban lévő pályázatok kiadásai és bevételei 2011. évben fognak teljesülni. A korábbi évekhez képest az önkormányzatnak az év végi elszámolás keretében jelentősen kevesebb normatívát kellett visszafizetnie. A könyvvizsgáló elkészítette Rakamaz város 2010. évi zárszámadásának és egyszerűsített beszámolójának felülvizsgálatát, mely során megállapította, hogy a beszámoló megbízható, valós képet ad az önkormányzat gazdálkodásáról, a könyvelés a jogszabályi előírásoknak megfelelően zajlik.

A Képviselő-testület elfogadta Rakamaz Város Önkormányzatának 2010. évi belső ellenőrzési tevékenységének tapasztalatairól szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentést.

A továbbiakban döntést hozott az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról, valamint hozzájárult mint tagönkormányzat ahhoz, hogy a Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft-be a SZHK. Szerencs Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Kft. beolvadjon.

A Polgármester Úr tájékoztatást adott arról, hogy 2011. december 31. napján lejár a Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft-vel kötött szolgáltatási szerződés. 2012. január 1. napjától a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás fogja a szemétszállítási szolgáltatást a településen ellátni. Az előkészítő munkálatok már elkezdődtek, várhatóan a szolgáltatás díja csökkeni fog.