Közérdekű adatok igénylése

Közérdekű anyagok igénylése

Az Alkotmány 61. §-ának (1) bekezdése értelmében "a Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra, valamint arra, hogy a közérdekű adatokat megismerje, illetve terjessze."

Közérdekű adatnak minősül "az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől". Ezen kívül bárki megismerheti az ún. közérdekből nyilvános adatokat is, vagyis az olyan - a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó - adatokat, amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.

A település polgárai a képviselő-testület dokumentumait (zárt ülés kivételével) a polgármesteri hivatalban, hivatali idő alatt, a könyvtárban, annak nyitvatartási ideje alatt tekinthetik meg.
A közérdekű adat megismerésére irányuló kérelmet önkormányzati ügyekben a polgármester, államigazgatási ügyekben a jegyző teljesíti, a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. LXIII. törvényben foglalt szabályok szerint.
A lakosság tájékoztatása céljából a képviselő-testület üléséről videófilm-felvétel készül, melyet vágatlan formában a helyi közösségi televízió soron következő adásában kell közzétenni. A felvételeket a sajtótörvényben és a helyi stúdió alapításáról szóló jogszabályokban meghatározott ideig meg kell őrizni. A felvétel őrzéséről és kezeléséről a helyi stúdió működéséért felelős személy gondoskodik.
A helyi újság következő számában az „önkormányzati hírek” rovatban a jegyző tájékoztatja a lakosságot a Képviselő-testület döntéseiről.

 

Miről nem adhatunk felvilágosítást?

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jog nem korlátlan, így nem áll módunkban felvilágosítást adni különösen:

  • olyan személyes adatokról, illetve jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek olyan adatairól, amelyek nem minősülnek közérdekből nyilvános adatnak,
  • a minősített adatokról,
  • az önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat.