Szerződések 2009

Nettó 5 millió forintot elérő és meghaladó szerződések 2009. év
Szerződés típusa Szerződés tárgya Szerződést kötő felek neve Szerződés értéke Határozott időre kötött szerződés esetén annak időtartama Módosítás
szolgáltatás megrendelése Rakamazi Nagy-Morotva vízi tanösvény projekt nagy teknősbéka ház, kis teknősbékaház és a hozzájuk kapcsolódó 2800 m nyomott szennyvízcsatorna külső közmű, valamint a két létesítmény telkein belüli ivóvíz ellátás, szennyvíz elvezetés, csapadékvíz-elvezetés, gázellátás, elektromos ellátás a térvilágítással és a közlekedési létesítmények építési engedélyes, kiviteli és közmű tervdokumentációnak elkészítése Rakamaz Város Önkormányzata 9.800.000.-Ft+ÁFA 2009.01.12-2009.04.12. szerződés időtartama 2009.01.30-2009.12.01
LAK-LAK Kft.
árubeszerzés Könyvtári szolgáltatások komplex fejlesztése Rakamaz és térségében című nyert pályázat informatikai struktúrájának megvalósítása Rakamaz Város Önkormányzata 5.546.900.-Ft+ÁFA 2009.11.02.-2010.04.30.
ÉszakNet Kft.
szolgáltatás megrendelése Tiszanagyfalu, Timár, Szabolcs, Rakamaz települések közigazgatási területén központi orvosi ügyeleti szolgálat megszervezése és működtetése Rakamaz Város Önkormányzata 39.600.000.-Ft 2009.07.01-2011.06.30.
Mona-Holding Kft.
vételi jog alapításáról rendelkező szerződés Rakamazi 2420/5. hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzése Rakamaz Város Önkormányzata 8.000.000.-Ft
Lánczi Sándor, Losonczki László
szolgáltatás megrendelése „Balesetveszélyes csomópontok átépítésének társ-finanszírozása” elnevezésű pályázatban szereplő körforgalmi csomópont megvalósításához szükséges komplex engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése Rakamaz Város Önkormányzata 6.990.000.-Ft+ÁFA 2009.03.26-2009.07.15
Bíró és Társa Kft.
építési beruházás Rakamazi Tisza Kemping területén csónakkiemelő öblözet kiépítése Rakamaz Város Önkormányzata 48.600.000.-Ft+ÁFA 2009.11.19-2010.05.31. befejezési határidő módosítva a kivitelezés folytatására alkalmas munkaterület átadását követő 17. nap
TIRAMOR Konzorcium
szolgáltatás megrendelése Versenyképes turisztikai termék - és attrakciófejlesztés című pályázat projektmenedzsment feladatai Rakamaz Város Önkormányzata 10.500.000.-Ft+ÁFA 2009.06. hótól 2010. 09. hóig szerződés időtartama módosítva 2009. 11. hótól 2011.11. hóig
Nord Tender Kft.
építési beruházás Rakamaz, Ady Endre út (Akácfa út és Árpád út közötti szakasza) és Akácfa út (Ady Endre út és Dózsa György út közötti szakasza) burkolatfelújítása Rakamaz Város Önkormányzata 11.400.000.-Ft+ÁFA 2009.10.14-2010.08.31.
Rakamazi Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.
építési beruházás Rakamaz, Ady Endre út (Akácfa út és Árpád út közötti szakasza) és Akácfa út (Ady Endre út és Dózsa György út közötti szakasza) járda felújítása Rakamaz Város Önkormányzata 11.520.000.-Ft+ÁFA 2009.10.14-2010.08.31.
Rakamazi Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.