Szerződések 2008

Nettó 5 millió forintot elérő és meghaladó szerződések 2008. év


Szerződés típusa Szerződés tárgya Szerződést kötő felek neve Szerződés értéke Határozott időre kötött szerződés esetén annak időtartama Módosítás
építési beruházás Rakamaz, Ady Endre úton járdaépítés, útszélesítés és aszfaltozás Rakamaz Város Önkormányzata 8.477.299.-Ft+ÁFA 2008.07.31-2008.12.31. időtartam módosítva 2008.10.20-2009.06.30
Rakamazi Városüzemeltetési Nonprofit Kht.
szolgáltatás megrendelése Tiszanagyfalu, Timár, Szabolcs, Rakamaz települések közigazgatási területén központi orvosi ügyeleti szolgálat megszervezése és működtetése Rakamaz Város Önkormányzata 20.310.000.-Ft 2008.04.01-2009.03.31 időtartam módosítva 2008.07.01-2009.06.30
Mona-Holding Kft.
képzőművészeti alkotás Rakamazi Emlékoszlop megtervezése és kivitelezése Rakamaz Város Önkormányzata 11.500.000.-Ft 2008.03.31-2008.07.31
Bíró Lajos
ingatlan adásvétele rakamazi 1110. hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzése Rakamaz Város Önkormányzata 5.500.000.-Ft
Tilk Klára
ingatlan adásvétele rakamazi 579. hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzése Rakamaz Város Önkormányzata 9.000.000.-Ft
Szabolcs Károly, Kövér Lászlóné, Szabolcs Károlyné
ingatlan adásvétele rakamazi 583/1. hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzése Rakamaz Város Önkormányzata 11.000.000.-Ft
Újváriné Smied Krisztina, Smied Tünde, Smied András
szolgáltatás megrendelése Rakamaz, Ady Endre út 78. szám alatti ingatlanon megvalósítandó 800 m2 beépített szintterületű 50 férőhelyes idősotthon - 30 férőhelyes későbbi beépítési lehetőséggel, az ingatlan előtti burkolat tervezése, valamint parkosítási tervvel kiegészített - építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának megtervezése Rakamaz Város Önkormányzata 7.650.000.-Ft+ÁFA 2008.02.02-2008.08.15.
Art-Meander Építésztervező és vállalkozó Bt.
ingatlan adásvétele rakamazi 1107. hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzése Rakamaz Város Önkormányzata 5.500.000.-Ft
Pásztor Gyuláné, Bón János, Bón László, Bón Lászlóné
szolgáltatás megrendelése 38-as főközlekedési út Tokaj és Rakamaz városokat összekötő Tisza híd gyalogjárdájától a horgászút kereszteződéséig tartó szakaszán, mindkét oldali járda építése Rakamaz Város Önkormányzata 8.489.882.-Ft+ÁFA 2009.02.15-2009.06.30
I. CONTROLL Kft.
építési beruházás városközponti főtér kialakítása Rakamaz Város Önkormányzata 31.108.002.-Ft+ÁFA 2009.03.01-2009.06.30 befejezési határidő módosítva 2009.10.31.
Rakamazi Ipari Park Kft.
építési beruházás Művelődési Központ átalakítása, bővítése Rakamaz Város Önkormányzata 29.052.062.-Ft+ÁFA 2008.11.20-2009.06.30
Rakamazi Városüzemeltetési Nonprofit Kht.
szolgáltatás megrendelése Polgármesteri Hivatal működési kézikönyvének elkészítése Rakamaz Város Önkormányzata 7.400.000.-Ft+ÁFA
WIBS Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.
árubeszerzés Gépjármű beszerzése Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény 7.999.167.-Ft+ÁFA
XEVIKO KFT.