Közszolgáltatások

 

 • a településrendezés és a településfejlesztés,
 • az épített és természeti környezet védelme,
 • a lakásgazdálkodás,
 • a vízrendezés, csapadékvíz- elvezetés és csatornázás,
 • a köztemető fenntartása,
 • a helyi közutak és közterületek fenntartása,
 • a helyi tömegközlekedés és köztisztaság biztosítása,
 • gondoskodás a helyi tűzvédelemről és a közbiztonság helyi fel adatairól,
 • közreműködés az energiaszolgáltatásban,
 • közreműködés a foglalkoztatás megoldásában,
 • gondoskodás az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről, az egészségügyi és szociális ellátásról, valamint a gyermek- és ifjúsági feladatokról,
 • a közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység és a sport támogatása,
 • a nemzetiségi és etnikai kisebbség jogai érvényesítésének biztosítása,
 • az egészséges életmód közösségi feltételeinek az elősegítése.