Támogatások 2009_cél

Az önkormányzat által céljelleggel nyújtott működési és fejlesztési célú támogatások 2009. évSor- szám Támogatott szervezet Döntést hozó szerv Döntés száma Támogatás      jogcíme Összege Megvalósítási hely
1. Rakamazi Spartacus SE Képviselő-testület 146/2008. (VI.30.) KT. határozat labdarúgás támogatása megyei II. osztályban 2008/2009. évadra támogatott székhelye (4465 Rakamaz, Kossuth út 2.)
A támogatás folyósítása 2009. évben az alábbiak szerint történt: 2009-01-05 400 000 Ft2009-02-05 400 000 Ft2009-03-03 400 000 Ft2009-04-01 400 000 Ft2008-10-02 400 000 Ft


2009.04.30 (többlettámogatás) 216 000 Ft2009-05-04 400 000 Ft
2009.05.08 (többlettámogatás) 216 000 Ft
2. „Aranyos Leventéi" Íjász Egyesület Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 8/2009. (II.11.) határozat íjászverseny költségeinek támogatása 50 000 Ft támogatott székhelye (4465 Rakamaz, Bocskai út 2/8.)
3. Nyíregyházi Rendőrkapitányság Rakamaz Rendőrőrs Képviselő-testület 23/2009. (II.12.) KT. határozat rendőrőrs használatában lévő szolgálati gépjárművek tekintetében üzemanyag vásárlás támogatása 300 000 Ft Rakamaz város közigazgatási területe
4. Rakamazi Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Társaság Képviselő-testület 4/2009. (II.13.) KT. rendelet működés támogatása 75 000 000 Ft támogatott székhelye (4465 Rakamaz, Kossuth út 5.)
5. Rakamazi Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Társaság Képviselő-testület 4/2009. (II.13.) KT. rendelet közcélú foglalkoztatás, közhasznú foglalkoztatás önerejének biztosítása 5 275 000 Ft támogatott székhelye (4465 Rakamaz, Kossuth út 5.)
6. Rakamazi Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Társaság Képviselő-testület 36/2009. (II.27.) KT. határozat városőrségi feladat ellátások szükséges eszközök beszerzésének, üzemeltetésének támogatása 922 000 Ft támogatott székhelye (4465 Rakamaz, Kossuth út 5.)
7. Civil Szervezetek Szövetsége Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 16/2009. (III.26.) körzeti ultiverseny megrendezésének támogatása 100 000 Ft támogatott székhelye (4465 Rakamaz, Szent István út 28.)
8. „CORMORAN" Sporthorgász és Természetvédő Egyesület Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 19/2009. (III.26.) városi, megyei, országos, illetve nemzetközi rendezvények költségeinek támogatása 100 000 Ft támogatott székhelye (4465 Rakamaz, Szent István út 174.)
9. Diáksport Egyesület Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 24/2009. (IV.21.) iskolai tanulók Kolozsvárra történő utaztatásának támogatása 60 000 Ft Támogatott székhelye (4465 Rakamaz, Bocskai út 55/a.) - Kolozsvár
10. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj Képviselő-testület 229/2008. (XI.13.) ösztöndíj 892 500 Ft Rakamaz Szent István út 116.
11. Diáksport Egyesület Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 25/2009. (IV.21.) városi majális rendezvényen való részvétel  támogatása 10 000 Ft Rakamaz, Tisza-part
12. Rakamazi Spartacus SE Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 26/2009. (IV.21.) városi majális rendezvényen való részvétel  támogatása 10 000 Ft Rakamaz, Tisza-part
13. „VERITAS" Vállalkozók Egyesülete Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 27/2009. (IV.21.) városi majális rendezvényen való részvétel  támogatása 10 000 Ft Rakamaz, Tisza-part
14. Kassai Erzsébet Alapítvány Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 28/2009. (IV.21.) városi majális rendezvényen való részvétel  támogatása 10 000 Ft Rakamaz, Tisza-part
15. Gazdakör Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 29/2009. (IV.21.) városi majális rendezvényen való részvétel  támogatása 10 000 Ft Rakamaz, Tisza-part
16. „Összefogás" Nyugdíjas Egyesület Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 30/2009. (IV.21.) városi majális rendezvényen való részvétel  támogatása 10 000 Ft Rakamaz, Tisza-part
17. Rakamazi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 31/2009. (IV.21.) városi majális rendezvényen való részvétel  támogatása 10 000 Ft Rakamaz, Tisza-part
18. Rakamazi Spartacus SE Képviselő-testület 76/2009. (IV.29.) KT. határozat labdarúgás támogatása 5 400 000 Ft támogatott székhelye (4465 Rakamaz, Kossuth út 2.)
nyertes mérkőzé-senként 72.000,-Ft többlettámogatás
A támogatás folyósítása 2009. évben az alábbiak szerint történt: 2009-05-27 600 000 Ft


2009. 06.05 (többlettámogatás) 288 000 Ft2009-07-02 600 000 Ft
2009.07.10 (többlettámogatás) 72 000 Ft
19. Rakamazi Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Társaság Képviselő-testület 77/2009. (IV.29.) KT. határozat közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök, felszerelések beszerzésének támogatása 1 874 150 Ft támogatott székhelye (4465 Rakamaz, Kossuth út 5.)
20. Rakamazi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Képviselő-testület 78/2009. (IV.29.) KT. határozat pályázat önerejének biztosítása, amennyiben a pályázat nem nyer kedvező elbírálást, úgy a Köztestületi Tűzoltóság létrehozásához szükséges eszközök beszerzésének támogatása 500 000 Ft támogatott székhelye (4465 Rakamaz, Szent István út 116.)
21. Szent István Karitász Alapítvány Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 36/2009. (IV.29.) pavilonok vásárlása, jubiláló házaspárok házassági évfordulójának megemlékezése alkalmából megrendezésre kerülő ünnepségek költségeinek támogatása 50 000 Ft támogatott székhelye (4465 Rakamaz, Szent István út 28.)
22. Rakamazi Spartacus SE Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 42/2009. (VI.10.) Együtt az élő Tiszáért program támogatása 100 000 Ft támogatott székhelye (4465 Rakamaz, Kossuth út 2.)
23. Nyíregyházi Rendőrkapitányság Rakamaz Rendőrőrs Képviselő-testület 122/2009. (VI.29.) KT határozat 2009. június, július és augusztus hónapokban a közrendvédelmi állomány megerősítése érdekében a fokozott rendőri jelenlét biztosításának támogatása 300 000 Ft Rakamaz város közigazgatási területe
24. Rakamazi Görög Katolikus Leányegyházközség Képviselő-testület 132/2009. (VII.14.) KT. határozat hittanos táboroztatás, kirándulás költségeinek támogatása 50 000 Ft támogatott székhelye (4465 Rakamaz, Buji utca 1.)
25. „Összefogás" Nyugdíjas Egyesület Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 46/2009. (VII.14.) regionális nyugdíjas találkozón való részvétel utazásai költségeinek támogatása 50 000 Ft támogatott székhelye (4465 Rakamaz, Szent István út 174.)
26. Diáksport Egyesület Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 47/2009. (VII.14.) kiemelkedő teljesítményt nyújtó iskolai tanulók táboroztatásának támogatása 50 000 Ft támogatott székhelye (4465 Rakamaz, Bocskai út 55/a.)
27. Rakamazi Spartacus SE Képviselő-testület 131/2009. (VIII.14.) KT. határozat a 76/2009. (IV.29.) KT. határozatttal megállapított támogatás mértékének módosítása, labdarúgás támogatása 7 850 000 Ft támogatott székhelye (4465 Rakamaz, Kossuth út 2.)
nyertes mérkőzésenként 180.000.-Ft, idegenben elért döntetlen mérkőzésenként 90.000.-Ft többlet-támogatás
A támogatás folyósítása 2009. évben az alábbiak szerint történt: 2009-08-05 800 000 Ft


2009-09-02 650 000 Ft


2009.09.10. (többlettámogatás) 360 000 Ft


2009-10-05 650 000 Ft


2009.10.05. (többlettámogatás) 360 000 Ft

2009.011.05. 650 000 Ft


2009.11.06. (többlettámogatás) 360 000 Ft
2009.05.08 (nyertes mérkőzés utáni támogatás) 216 000 Ft
28. „CORMORAN" Sporthorgász és Természetvédő Egyesület Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 54/2009. (VIII.25.) halfogó verseny támogatása 100 000 Ft támogatott székhelye (4465 Rakamaz, Szent István út 174.)
29. „JOLLY" Számviteli és Egészségügyi Szolgáltató Bt. Képviselő-testület 191/2008. (IX.15.) KT. határozat egészségügyi eszközök, felszerelések vásárlásának támogatása 200 000 Ft támogatott székhelye (4465 Rakamaz, Akácfa út 1/A.)
30. „CORDEX-MED" Egészségügyi Bt. Képviselő-testület 192/2008. (IX.15.) KT. határozat egészségügyi eszközök, felszerelések vásárlásának támogatása 200 000 Ft támogatott székhelye (4465 Rakamaz, Szent István út 154.)
31. „HUMÁN TRI-MED" Egészségügyi Bt. Képviselő-testület 193/2008. (IX.15.) KT. határozat egészségügyi eszközök, felszerelések vásárlásának támogatása 200 000 Ft támogatott székhelye (4465 Rakamaz, Ady Endre út 84/a.)
32. Rakamazi Tisza-part Nonprofit Közhasznú Kft. Képviselő-testület 274/2008. (XII.08.) KT. határozat működés támogatása 2009. évben 1 500 000 Ft támogatott székhelye (4465 Rakamaz, Kossuth út 5.)
33. Rakamazi Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. Képviselő-testület 257/2009. (XI.30.) KT. határozat működés támogatása 9 578 000 Ft támogatott székhelye (4465 Rakamaz, Kossuth út 5.)