A közfeladatot ellátó szerv feladatára, hatáskörére és alaptevékenységére vonatkozó jogszabályok

 

1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról,
1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról,
1990. évi C. törvény a helyi adókról,
1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról,
2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről,
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól,
1992. évi XXXVIII. Törvény az államháztartásról,
2005. évi CLIII. Törvény a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről,
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről,
1997. évi C. törvény a választási eljárásról,
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről,
1992. évi LXXXIX. Törvény a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről,
1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról,
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról,
1996. évi XXV. Törvény a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról,
2003. évi CXXIX. Törvény a közbeszerzésekről,
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról,
1991. évi XXXIII. Törvény egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról,
1997. évi CLVI. Törvény a közhasznú szervezetekről,
1993. évi LXXVII. Törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól,
2000. évi C. Törvény a számvitelről,
1995. évi CXVII. Törvény a személyi jövedelemadóról,
1992. évi LXXIV. Törvény az általános forgalmi adóról,
2003. évi XCII. Törvény az adózás rendjéről,
1997. évi LXXX. Törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről,
1998. évi LXVI. Törvény az egészségügyi hozzájárulásról,
217/1998.(XII.30.) Korm. Rendelet az államháztartás működési rendjéről,
249/2000.(XII.24.) Korm. Rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól,
232/2001.(XII.10.) Korm. Rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről,
19/2005.(II.11.) Korm. Rendelet a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása felhasználásának részletes szabályairól,
195/1997.(XI.5.) Korm. Rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. Törvény végrehajtásáról,
193/2003.(XI.26.) Korm. r. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről.

A helyi önkormányzat SzMSz-nek 8 sz. melléklete szerinti rendeletek

A jogszabályokat jelenleg hatályos formájukban a www.magyarorszag.hu kormányzati portál jogszabálykereső részében olvashatja.