HIRDETMÉNY

A Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy Rakamaz Város Önkormányzatának a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról szóló, többször módosított 7/1996.(VI.07.) KT számú rendelete alapján az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának a kötelessége, ezért kérjük, hogy az ingatlanok előtti járdák tisztántartásáról és síkosság-mentesítéséről az alábbiak szerint gondoskodjanak:

Az ingatlan előtti járdaszakaszt havazás esetén le kell ta¬karítani, illetve a jégtől, hótól járhatatlanná, síkossá vált járdaszakaszt akár naponta többször is föl kell hinteni homokkal, fahamuval, fűrészporral, kő¬porliszttel, vagy a kereskedelmi forgalomban erre a célra forgalmazott szóróanyaggal.

A járda és a közút tisztántartását és síkosság megszüntetését úgy kell elvégezni, hogy abból baleset ne származhasson!

A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni, hogy se a gyalogos, se a gépjármű forgalmat ne akadályozza!

A balesetek megelőzése érdekében kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy ahol van kiépített járda ott a gyalogos közleke¬désre azt vegyék igénybe!