KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY a hulladékdíj-számlák kifizetésének változásáról.

A Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztatja a Tisztelt lakosságot, hogy 2016. évben az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. (továbbiakban: ÉÁK Kft.) a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: NHKV Zrt.) megbízásából végzi a hulladékdíj-számlák elkészítését, kézbesítését és a vonatkozó díjak beszedését városunkban. A II. negyedéves számlák postai csekkes befizetéssel kerültek kézbesítésére október 2. hetében a lakosság részére.

Bővebben: KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY a hulladékdíj-számlák kifizetésének változásáról.

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY a hulladékdíj-számlák kifizetésének változásáról

A Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztatja a Tisztelt lakosságot, hogy 2016. évben az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. (továbbiakban: ÉÁK Kft.) a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: NHKV Zrt.) megbízásából végzi a hulladékdíj-számlák elkészítését, kézbesítését és a vonatkozó díjak beszedését városunkban. A II. negyedéves számlák postai csekkes befizetéssel kerültek kézbesítésére október 2. hetében a lakosság részére.

Bővebben: KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY a hulladékdíj-számlák kifizetésének változásáról

Népszavazas

nepsav

Közérdekű közlemény

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy városunk minden családi házas ingatlanának tulajdonosa, használója – aki jogosult volt a szelektív hulladékgyűjtő edény átvételére, azaz nem volt hulladékszállítási díjhátraléka – térítésmentesen jogosult egy 300 literes komposztáló edény átvételére a zöldhulladékok helyben történő hasznosítása céljából.

Bővebben: Közérdekű közlemény

Közérdekű közlemény

A Rakamaz Város Önkormányzata, a KTI Közlekedéstudományi Nonprofit Kft. (1518 Budapest, Pf.: 107.) kérésére tájékoztatja a közvéleményt, hogy a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 2002/49/EK irányelvben, valamint az irányelvet a hazai jogrendbe átültető 280/2004. (X. 20.) Korm. rendeletben és a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendeletben előírtaknak megfelelően elkészítette a nagyforgalmú közutakra (3 millió jármű/évnél nagyobb forgalmú országos közúti szakaszok) vonatkozó stratégiai zajvédelmi intézkedési tervjavaslatokat, mely a 38. számú főút vonatkozásában érinti Rakamaz város területét.

Bővebben: Közérdekű közlemény

Közérdekű közlemény

A Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008.(IV.3.) Korm. rendelet 11.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást teszi közzé:

Bővebben: Közérdekű közlemény